SSAC Development

Ainutlaatuinen SSAC Development-palvelumme on suunniteltu vahvistamaan yrityksesi liiketoimintaa ja turvaamaan asema markkinoilla. SSAC Development on työpaja, jonka avulla voitte ideoida, luoda ja ottaa käyttöön uusia vastuullisuuden ratkaisuja eri liiketoiminnan tasoille: yritystasolle, prosessitasolle ja tuote/palvelutasolle. Työpajan aikana tiimisi innovoi, saa vastauksia tiedostettuihin ja tiedostamattomiin kriittisiin kysymyksiin sekä ratkaisee ongelmia ja haasteita. SSAC Development on ainutlaatuinen – se on suunniteltu yhdistäen liiketoiminnan kehittäminen ja vastuullisuuskokonaisuus Google Venturen Sprintiin, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu ja liiketoiminnassa erittäin hyväksi koettu kehitystyökalu.

Tämä on oikea ratkaisu yrityksellenne, jos:

 • haluatte säästää aikaa ja rahaa (kokonaisuus toteutetaan tarkkaan rajatussa ajassa, tarkkojen työvaiheiden avulla)
 • haluatte lisätä kustannustehokkuutta sekä varmistaa tuotteidenne/palveluidenne ja toimintanne laatutason
 • haluatte erottua markkinoilla ja välttää alhaisten hintojen strategiaa
 • haluatte tulla nähdyksi alanne johtavana yrityksenä
 • haluatte parantaa riskienhallintaa ja luotettavuus on yksi yrityksenne perusarvoista
 • haluatte houkutella ja sitouttaa lisää sidosryhmiä (esim. rahoituslaitoksia, rahoittajia, työntekijöitä, asiakkaita ja toimittajaverkostoa)
 • haluatte kokonaisuudessaan vahvistaa yrityksenne toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Tärkeät hyödyt, joita yrityksenne saa räätälöidyn työpajaviikon sisällä:

 • Saatte paljon uusia ideoita ja ratkaisuja ongelmiin sekä haasteisiin.
 • Saatte uusia ominaisuuksia tuotteisiinne, palveluihinne, liiketoimintamalleihinne ja prosesseihinne (luomalla ideoita ja testaamalla niitä viikon sisällä).
 • Saavutatte 100% tuloksen työpajaprosessin kautta.
 • Vahvistatte yritystänne ja brändiänne lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä.
 • Teette yrityksestänne ja brändistänne houkuttelevamman sidosryhmille (esim. rahoittajat, työntekijät, asiakkaat ja toimittajaverkosto).
 • Parannatte kustannustehokkuutta, liiketoimintaprosessien ja projektien laatua.

SSAC Development® yhteistyössä johtavan kansainvälisen luokituslaitoksen kanssa.


SSAC Development® on rekisteröity tuotemerkki Suomessa.